PERSONVERN

PERSONVERN

Persovnernerklæring

Innledning

VestPark skal sikre at personvernet ditt ivaretas.  VestPark ønsker å gi best mulig service til sine kunder.  Som et ledd i VestPark virksomhet må vi behandle personopplysninger.  Det er viktig for deg å vite at VestPark gjør sitt for å håndtere dine personopplysninger korrekt og trygt.

Dine personopplysninger

EUs Personvernforordning (GDPR) gir enkeltpersoner rettigheter når det gjelder egne personopplysninger.  VestPark respekterer dine rettigheter og vil i dette dokumentet forklare hvordan vi sikrer at du kan utøve dine rettigheter til dine personopplysninger.

Du har følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn i personopplysninger som VestPark behandler om deg og rett til å få vite hvordan personopplysningene behandles
 • Dersom noen av personopplysningene vi har om deg er unøyaktige eller ufullstendige, kan du kontakte VestPark for å få informasjonen korrigert og/eller supplert.
 • Du har rett til å be om at VestPark sletter data som ikke lenger er nødvendig i forbindelse med formålet opplysningene ble samlet inn eller på annen måte behandlet.
 • Du kan også be om at VestPark begrenser bruken av dine personopplysninger.
 • Du har rett til å motsette deg at opplysningene dine behandles hvis dine opplysninger benyttes til direkte markedsføring.
 • Du kan også rette en henvendelse til Datatilsynet hvis du har spørsmål om hvordan VestPark behandler dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, vennligst kontakt oss via vår e-postadresse: post@vestpark.no.

For ytterligere informasjon om personvernforordningen, se hjemmesiden EU GDPR webside.


Innsamling og behandling av dine personopplysninger 

VestPark samler inn og behandler personopplysninger for å drive sin parkeringsvirksomhet effektivt, sikre sikkerhet av våre lokaler og for å gi deg best mulig opplevelse med hensyn til våre produkter og tjenester.

Videre behandler vi personopplysninger om deg som du oppgir til oss ved å foreta kjøp, inngår en kontrakt, når du kontakter VestPark for støtte eller innleverer en klage på et kontrollgebyr utstedt av oss.

Personopplysninger vi behandler kan bestå av:

 • Kontaktdetaljer (fullt navn, adresse, postnummer, land, by, telefonnummer, e-postadresse og tittel)
 • Bankkonto detaljer
 • Bilregistreringsnummer
 • Fotografier (for forbud mot generell parkeringsplass)
 • Nærmere opplysninger om ulovlig eller upassende oppførsel i forhold til et forbud som følge av slik adferd
 • Dato og fødested
 • Start og sluttdato for advarsel/forbud mot ulovlig tilgang
 • Plasseringsdetaljer
 • Vandelsattest
 • Personal data (jobbytelse, intervjuer, lønn, administrasjon, sykefravær osv.)
 • Data i forbindelse med et følge- og sporingssystem for firmabiler
 • Signaturer

Vi kan dele dine personopplysninger med leverandører som arbeider på våre vegne eller med tredjepart når dette er kreves ved lov eller i forbindelse med en rettslig prosess eller rettslig forpliktelse, for eksempel til politiet, skattemyndigheten eller andre myndigheter.  Vi kan også innhente opplysninger fra skattemyndighetene for å behandle et kontrollgebyr.

Vi lagrer personopplysningene i samsvar med de tidsperiodene som er angitt i VestParks regler for datalagring.

Videreformidling av personopplysninger til tredjepart

VestPark kan dele personalopplysninger med tredjeparter i henhold til gjeldende lover og regler vedrørende vandel (f.eks. fordi VestPark er rettslig forpliktet).

Sosialemedier knapper

Du vil finne knapper for å dele våre nettsider på Google+, Facebook, LinkedIn og Twitter.  Disse knappene bruker kodedeler fra disse sosiale medier.  Denne koden etterlater cookies/informasjonskapsler på din datamaskin.  Vi har ingen innflytelse på denne prosessen.

Innsyn, rettelser og sletting

Du kan be VestPark om innsyn om i dine personopplysninger som er eller har blitt behandlet av oss.  VestPark vil gi en slik oversikt innen 4 uker.  Dersom dataene er utdaterte, ufullstendige eller ikke korrekte, kan du be VestPark skriftlig om å rette eller slette dataen.

Endringer

VestParks nettside, produkter og tjenester som tilbys er stadig under utvikling.  Fra tid til annen vil denne teksten bli vurdert og justert for å gjenspeile denne utviklingen.  Endringer vil også bli gjort i for å være oppdatert i forhold til gjeldende lover og forskrifter. Som besøkende på nettsiden anbefaler VestPark deg å regelmessig sjekke personvernerklæringen for å holde deg oppdatert med VestParks til enhver tid gjeldende personvernerklæring.

Sikkerhet for dine personopplysninger

VestPark beskytter dine personopplysninger ved å benytte hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak som skaper et sikkerhetsnivå tilpasset risikoen.  VestPark gir også opplæring til sine ansatte i personvern og de grunnleggende prinsippene for at vi skal kun ta den riktige avgjørelsen i forbindelse med behandling av dine data.  VestPark begrenser tilgangen til personopplysninger på en «need-to-know» basis.

Endringer og oppdateringer

Vi kan endre vår personvernerklæring fra tid til annen.  Selv om VestPark ønsker å holde deg oppdatert om endringer i vår personvernerklæring, forbeholder vi oss retten til å foreta endringer uten å varsle deg.

Personvern e-post

VestPark har jobbet med å utvikle interne retningslinjer, beskytte personopplysninger, øke kunnskapen og å svare på spørsmål relater til personvern og VestPark sin innsamling og bruk av personopplysninger.  VestPark har også utnevnt en ansvarlig for behandling av personopplysninger i virksomheten og har etablert en e-postadresse for personvern som du kan kontakte om du skulle ønske å sende en klage eller utøve en av dine rettigheter ifm personvern.

VestPark AS

Kokstaddalen 4

5257 Kokstad

post@vestpark.no