BORETTSLAG & SAMEIER

BORETTSLAG & SAMEIER

VestPark har lang erfaring med parkeringskontroll i borettslag og sameier. Vi er godt kjent med de ulike problemstillingene samt hvordan de løses på en god måte.

Typiske problemer for borettslag og sameier er:

  • Parkering i internveier
  • Parkering foran kontainere
  • Fremmedparkering fra naboer/personer som benytter seg av kollektivtransport
  • Beboere som benytter gjesteparkering
  • For få gjesteparkeringsplasser

VestPark kan også administrere fast utleie av parkeringsplasser i laget.

Vi har løsninger for alle disse problemstillingene. Vi benytter oss av nyskapende teknologi som kombinert med lang erfaring og god kompetanse gir sterke produkter til en konkurransedyktig pris.

Vi leverer våre tjenester hovedsakelig i Bergen og Oslo.