PARKERINGSKONTROLL

PARKERINGS

KONTROLL

VestPark sine ansatte har lang erfaring med parkeringskontroll. Vi vektlegger fornuftig parkeringskontroll.

Vi er fleksible i vårt arbeid og skreddersyr parkeringskontrollen akkurat slik kunden ønsker.

Vi har løsninger for alle typer parkeringsutfordringer. Vi tilbyr parkeringskontroll i Bergen og Oslo.

All tjeneste utføres med uniformerte parkeringsvakter og uniformert bil. VestPark AS setter meget store krav til punktlighet og oppriktighet hos våre medarbeidere. Våre parkeringsvakter har gjennomført vekterkurs og er godkjente vektere ihht. lov om vaktvirksomhet.

Alle parkeringsvakter er instruert til å utvise skjønn i sitt arbeid for å sikre en fornuftig parkeringskontroll. Parkeringskontrollen blir utført til tilfeldige tider (08:00 – 02:00) slik at det ikke er mulig for potensielle feilparkerende å forutse når det blir foretatt kontroll.

24 timers vakttelefon for feilparkeringer, driftsproblemer e.l. – 55 60 29 00